Avís legal i política de privacitat

Propietat

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts, són propietat de Alejandro Gamarra Paunero amb el NIF: 46324130Z

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del propietari.

Àmbit del servei

El propietari de la web no organitza ni realitza cap activitat a la zona, si no que tant sols facilita les reserves dels refugis i hotels.

Aquest Web, ofereix informació i pretén facilitar les reserves als establiments d’allotjament necessaris per fer la ruta que segueix camins públics interfronterers utilitzats històricament.

Alejandro Gamarra actua com a intermediari entre clients i establiments. En el moment en que es confirma la reserva, l’usuari del circuit o client estableix una relació contractual directa amb el càmpinghotel o refugis que hagi reservat.

La responsabilitat dels serveis subministrats recau única i exclusivament sobre l’establiment que els proporciona.

Seguretat i Assegurança d’accidents

El recorregut transcorre per alta muntanya i per tant trobarem zones empinades, tarteres, pasos aeris, petites grimpades, canvis de temps sobtats, possibles nevades o fortes tempestes elèctriques, drets colls i cims que superen els 3.000 metres, on podem trobar zones amb glaceres. Per aquests motius haurem d’anar equipats amb el material suficient, tenint en compte les nostres limitacions, com podrien ser bastons, grampons, piolet o inclòs material per assegurar-nos en algun pas concret

Tot això comporta que per la realització d’aquest circuit trobarem uns riscos i dificultats que cada persona ha de valorar segons la seva experiència, i per tant és una decisió personal l’assumpció d’aquests riscos. Els horaris, dificultats i tracks de la web, són només una eina orientativa, ja que depenen de la experiència i coneixements que té cada persona. Si dubteu, deixeu-vos portar per un guia de muntanya qualificat.

Alejandro Gamarra no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles accidents que puguin ocórrer durant la travessa, incloent les despeses de rescat en el cas que es donessin.

L’usuari pot contractar una assegurança d’accidents amb nosaltres o a alguna federació de muntanya.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Alejandro Gamarra garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten i que s’incorporen a un fitxer automatitzat. Aquestes dades s’utilitzen únicament per la contractació dels serveis sol·licitats i eventualment per informar de les activitats que organitzem.

Aquestes dades es comuniquen als refugis i hotels que formen part d’aquesta travessa, ja que son necessàries per realitzar les reserves en el establiments, per facilitar els serveis que es presten i inclòs per poder contactar en cas d’una possible pèrdua o accident durant el recorregut. En cap cas seran cedits a terceres persones, ni utilitzats per a altres finalitats sense autorització expressa del titular.

Accés, rectificació o cancel·lació

Es pot exercir en tot moment, el dret d’accés, rectificació o cancel·lació per mitjà de un missatge de correu electrònic a  info@elsgegantsdeles3nacions.com