Reserva

La inscripció a la travessa Els Gegants de les 3 Nacions té un cost de 30 € que inclou la reserva centralitzada dels hotels i refugis, la tarja de pas, una motxilla plegable, el mapa i si us interessa podeu contractar una assegurança d’accidents a 25 euros pels dies que esteu a la travessa.

La inscripció a les travesses La Porta del Cel i Muntanyes de Llibertat, té un cost de 30 € i inclou la reserva centralitzada dels hotels i refugis, una samarreta, el mapa i si us interessa podeu contractar una assegurança d’accidents a 25 € pels dies que esteu a la travessa. 

Cada refugi demana una paga i senyal de 20 euros per persona i dia (Certascan 25€) si bé en els hotels i alguns refugis demanen el pagament total per anticipat.

La reserva es considera vàlida quan rebem la paga i senyal del import indicat al nostre compte.

Un cop comprovat el ingrés, enviem per mail el comprovant de la reserva que podeu guardar al mòbil (visible sense connexió) o imprès per mostrar als refugis. És obligatori mostrar el PDF perquè us facin el descompte de la paga i senyal.

Si teniu un carnet de club alpí o federació amb dret a descompte a algun refugi, heu de presentar-lo només arribar al refugi acompanyat del DNI. En cas contrari us cobraran la tarifa normal o el suplement que calgui si heu pagat el total de la reserva.

Si per motius extraordinaris algun dels refugis no pogués oferir els serveis, no podríem garantir la realització segura de la travessa i tornaríem tots els imports rebuts de la reserva sense dret a rebre cap altre indemnització.

Allotjament

Nosaltres únicament facilitem les reserves. La responsabilitat dels serveis subministrats recau en cada establiment.

Les places reservades només es guarden fins les 19 hores, si preveieu arribar més tard ho heu de comunicar al refugi.

Cada reserva és per un dia i refugi en concret i no es poden fer canvis durant la travessa.

Els refugis no fan servei a la carta. Si sou vegetarians o teniu alguna al·lèrgia ho heu de fer constar a la reserva i recordar-lo només arribar al refugi. Si teniu una al·lèrgia que pugui afectar la vostra salut, és millor que us porteu els vostres aliments.

Travessa

Totes les etapes discorren per terreny d’alta muntanya i això implica que les condicions poden canviar radicalment d’un dia per l’altre. És responsabilitat de cadascú tenir els suficients coneixements en moure’s per terreny d’alta muntanya.

Tot i que el recorregut està marcat amb pintura hem de portar el mapa i amb boira pot ser imprescindible la utilització del GPS.

La realització d’aquest circuit comporta uns riscos i dificultats que cada persona ha de valorar segons la seva experiència , i per tant és una decisió personal l’assumpció d’aquests riscos. Els horaris, dificultats i tracks, són només una eina orientativa. Si dubteu, deixeu-vos portar per un guia de muntanya.

Anul·lacions

En tots els casos es perd la inscripció
  • Amb més de 15 dies
o       Es pot aplaçar per un altre dia del mateix any. o       Es retorna el total de la paga i senyal dels refugis i hotels
  • Entre 7 i 15 dies
o       Es pot aplaçar per un altre dia del mateix any. o       Es retorna el 50% de la paga i senyal dels refugis i hotels
  • Amb menys de 7 dies
o       NO es retorna la paga i senyal ni el pagament anticipat