Reserva

La reserva només serà vàlida a partir del moment en què tinguem l’ingrés sol•licitat al nostre compte i us enviem el document on s’especifiquen els serveis contractats.

Comproveu que els dies i dades del document de la reserva són correctes, ja que en cas d’errada, els refugis no us podran atendre i no us podrem retornar el pagament efectuat.

Heu de portar el PDF imprès o guardat al telèfon mòbil, i l’heu de poder obrir sense cobertura telefònica.

Si per motius extraordinaris algun dels refugis no pogués oferir els serveis, no podríem garantir la realització segura de la travessa i tornaríem tots els imports rebuts de la reserva (excepte unes despeses mínimes de cancel•lació), sense dret a rebre cap indemnització

Allotjament

Nosaltres únicament facilitem les reserves. La responsabilitat dels serveis subministrats recau en cada establiment .

Les places reservades només es guarden fins les 19 hores, si preveieu arribar més tard ho heu de comunicar al refugi.

Cada reserva és per un dia i refugi en concret i no es poden fer canvis durant la travessa.

A alguns refugis podeu tenir descompte amb alguna targeta federativa. Per beneficiar-vos d’aquest descompte, heu de mostrar al refugi aquesta targeta federativa a més del DNI.

Els refugis no fan servei a la carta. Si sou vegetarians o teniu alguna al·lèrgia ho heu de fer constar a la reserva i recordar-lo només arribar al refugi. Si teniu una al·lèrgia que pugui afectar la vostra salut, és millor que us porteu els vostres aliments.

Travessa

Totes les etapes discorren per terreny d’alta muntanya i això implica que les condicions poden canviar radicalment d’un dia per l’altre.

És responsabilitat de cadascú tenir els suficients coneixements en moure’s per terreny d’alta muntanya.

Tot i que el recorregut està marcat amb pintura heu de portar el mapa i és recomanable la utilització del GPS i en cas de trobar boira, el GPS es torna imprescindible.

La realització d’aquest circuit comporta uns riscos i dificultats que cada persona ha de valorar segons la seva experiència , i per tant és una decisió personal l’assumpció d’aquests riscos. Els horaris, dificultats i tracks, són només una eina orientativa. Si dubteu, deixeu-vos portar per un guia de muntanya.

Anul·lacions

Un cop feta la reserva d’un màxim de 4 refugis i l’hotel, hi ha un cost per anul•lació de 40€ per persona.

  • Amb més de 16 dies

   Es retorna el total pagat menys els 40€ per persona indicats

  • Amb menys de 16 dies i més de 8

   A més dels 40€ indicats, no es retornen 25€ per persona

  • Amb menys de 8 dies i més de 4

   A més dels 40€ indicats, no es retornen 50€ per persona

  • Amb menys de 7 dies

   No es fa cap retorn